Algemene voorwaarden


Algemeen

Pietercil Barends BV heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, en houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting. Pietercil Delby’s N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden, of problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via deze website alsmede technische storingen.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Pietercil Delby’s N.V., bij haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag tenzij anders aangegeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder toestemming vooraf van Pietercil Delby’s N.V.. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pietercil Delby’s N.V. de informatie, recepten, tips, etc. openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Handelsnamen en merken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo’s die op de site getoond worden, al dan niet geregistreerde, merken of handelsnamen van Pietercil Delby’s N.V., aan haar gelieerde vennootschappen, haar leveranciers en/of haar partners.

Privacy

Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. U kunt deze site bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij of onze zakenpartners informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via Internet verzamelen. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden uw gegevens geregistreerd in het gegevensbestand van Pietercil Delby’s N.V., waarvan zij eigenaar is. De registratie en het beheer van uw gegevens vinden plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
Uw persoonlijke informatie wordt niet doorverkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor uw gegevens zijn opgegeven.

Deze website houdt via een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider een bezoeker toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt en eventueel als zodanig aan derden ter beschikking gesteld.